Linksamling
Efteråret 2011

Almindelige søgninger via nettet

1. Søgemaskiner og søgerobotter
 http://www.google.dk   (verdens mest brugte søgeindgang)


Kirkebøger og Folketællinger

2. Indscannede kirkebøger og folketællinger 
 http://www.arkivalieronline.dk   
       Indexerede kirkebøger på mikrokort http://www.utilis.dk
       og oversigt i kortform http://www.dis-danmark.dk/kirkeboger
       Oversigt over Kirkebogsintervaller
   Privat projekt omkring Hammerum Herred
       http://www.hammerum-herred.dk

3. Afskrevne kirkebøger og folketællinger (Kildeindtastninger)
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database)
    Vejledning til søgning deri
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger mm.)
 http://www.brejl.dk/beskriv.htm    (Erik Brejls udensogns vielser)

4. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 1 mia. personer på verdensplan)
         Vejledning til FamilySearch se her   (A.M. Krogh-Thomsens vejledning)
   Indgang til batchnumre
       Eks. http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8


Andre arkivalier

5. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://knudhaaning.homepage.dk/Slaegtforskning.htm     (Godsskifter fra øen Mors)
 http://www.historie.sydfyn.dk/kildemat/Skrifteprotokoller.htm     (Sydfynske skifter)
 http://myweb.cableone.net/jopassey/probate.htm     (Skifteuddrag fra bl.a. Hjørring og Holbæk amter)
------------
 http://www.lklundin.dk/lr/sl2.html     (Forsøgsprojekt om lægdsruller fra Holbæk amt)
 http://www.protokoller.dk/     (Tingbøger, matrikler m.m. fra Himmerland)
 http://www.geltzer.dk/tingbog.php     (Tingbøger fra Sønderjylland)
 http://www.genea.dk/ostjysk/tyendegen.html     (Tyendeprotokoller fra Århus Amt)
      Tyendeprotokoller fra Århus http://www.genea.dk/ostjysk/tyaareks.html

6. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://www.dis-danmark.dk/digitalekilder   (indgang til kilder på nettet)


Søgning efter nyere dødsfald

7. Dødsfald
 http://stegemueller.dk/dki/   (Dansk KirkegårdsIndex)
 http://www.dk-gravsten.dk   (Gravsten i hele Danmark)
 http://www.findengrav.dk   (Gravsten i hele Danmark)
 http://www.statstidende.dk   (Dødsfald til skifteretterne)
 http://www.aneguf.dk   (Mindst 10 år gamle Dødsfald i Statstidende )
 http://www.afdoede.dk   (Dødsannoncer)
 http://www.infomedia.dk   (30 mio. avisartikler - også nekrologer)


Diverse personregistreringer

8. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.fogsgaard.org/   (Enkekassen)
 http://www.fogsgaard.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14&lang=da    (Dødeblade fra Københavns politi)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere)
 http://nygaards-sedler.dk/news.php   (425.000 sedler med jyske personoplysninger)
 http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&view=politsearch&Itemid=29&lang=da   (1,2 mio kartotekskort fra Kbhs Politi)

Lokalhistorie i forskellige sammenhænge

9. Lokalhistoriske indgange
 http://www.danpa.dk   (Danmark Nationale Privatdatabase)
 http://www.noks.dk   (Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase)
 http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Sider/Aalborg-Stadsarkiv.aspx   (Aalborg Stadsarkiv)
 http://www.odense.dk/Topmenu/By-Miljø/Stadsarkivet.aspx   (Odense Stadsarkiv)
         Specielt Odensedatabasen http://www.odensedatabasen.dk
 http://www.eba.esbjergkommune.dk/Default.aspx   (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
         Specielt Borgerdatabasen http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/borgerdatabasen.htm
 http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp   (Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)
         Diverse Vejle-baser http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp?what=dblist
 http://www.hovedstadsarkiver.dk   (Arkiverne i hovedstadsområdet)
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
      Indgang til Statens Arkiver indhold http://www.daisy.sa.dk     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)


Slægtsforskningsprogrammer

10. DIS-Danmarks oversigt over slægtsforskningsprogrammer
 http://www.dis-danmark.dk/program/program.asp

11. Præsentationer på nettet via slægtsprogrammer
 http://www.dis-danmark.dk/medlhjem/list_medlemmer_alpha.asp    (475 slægtsforskeres hjemmesider)
 Eksempler på brug af forskellige programmer :
           http://www.salgnord.dk/privat/bmaaner/per00001.htm     (Bent Melholt Andersen - WinFamily 6.0)
           http://ralph-brian.dk/surnames.html     (Ralph-Brian Vessel Hørberg - GET2HTML v. 3.6)
           http://www.famhaugaard.dk/Slaegtsforskning.html     (Flemming Haugaard) - Egne opstillinger og Legacy)
           http://finnholbek.dk/genealogy    (Finn Holbek - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding)
           http://www.gudmand.se    (Jørgen Gudmund Larsen - Legacy)
           http://www.tornoe.dk/    (Christian Wenzel Tornøe - PhpGedview)
           http://www.sm1.dk/s_tree_index.htm    (Ingrid Schmidt - GedPage)
           http://www.rmadsen.dk    (Ruth Madsen - Selvudviklet ?)


Diverse adresser

12. Krabsens stednavnebase
 http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

13. Kort - gamle og nye
 http://www.kms.dk        ("Danmark før og nu")
 http://arkiv.kms.dk/mpn        (Gamle matrikelkort lagt på nettet)
 http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm           (sogne-, herreds- og amtskort)     
 http://www.krak.dk                

14. Ordbøger på nettet 
 http://www.hist.uib.no/kalkar      (Kalkars ordbog - ord 1300-1700)
 http://ordnet.dk/ods      (Største danske ordbog - ord 1700-1950)
 http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/Ordbog%20for%20slægtsforskere.pdf    (Slægtsforsknings-ordbog) 

15. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks forum for slægtsforskere)
 http://groups.google.dk/groups?hl=da&lr=&group=dk.videnskab.historie.genealogi      (dk.videnskab.historie.genealogi)
 http://www.anetavlen.dk     (Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn)
 http://boards.ancestry.com/mbexec/board/an/localities.scan-balt.denmark.general    (engelsk)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)

16. Udvandring og indvandring
 http://www.emiarch.dk     (Københavns politis udvandrerprotokoller)
 http://www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp     (Vejle-listerne)
 http://www.ellisisland.org    (Indvandring til USA 1892-1924)
 http://www.castlegarden.org    (Indvandring til USA 1830-1892)
 http://content.ancestry.de/iexec/?htx=List&dbid=1068&offerid=0%3a7858%3a0    (Hamburgs lister)
 http://www.immigrantships.net     (Skibspassagerlister)
 http://myweb.cableone.net/really/emig1852.htm     (Udvandrede Mormoner fra Skandinavien 1852-66)  
 http://myweb.cableone.net/really/emig1867.htm     (Udvandrede Mormoner fra Skandinavien 1867-81)  
----------
 http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm
 http://www.ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html
 http://www.bslf.dk/download.asp#databaser   (Svenskere på Bornholm 1840-1955)

17. Personnavne i Danmark
 http://navneforskning.ku.dk/            (Institut for Navneforskning)
 http://www.dst.dk/navne            (Danmarks Statistik om navne)

18. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.livslinier.dk/index1.htm   (billeder fra hverdagen i Odense)
 http://www.danskebilleder.dk             (billeder fra bl.a. Århus)
 http://www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/https/tonnies/sogning.asp      (Tønnies billeder)   
 http://www.genea.dk/borch      (Portrætfotograf Borch i Århus)   

19. Kursus i gotisk skriftlæsning (norsk kursus)
 http://www.hist.uib.no/gotisk

20. Cyndis liste
 http://www.cyndislist.com     (verdens største portal til slægtsforskning)  

-------------------------------------------------------------------------------
Supplerende adresser
-------------------------------------------------------------------------------

21. Telefonbøger/vejvisere fra hele verden
 http://www.infobel.com/teldir/teldir.asp?page=/eng

22. Den ny kirkebog og folkekirken
 http://www.dnk.dk    (Vedr. ny elektronisk kirkebog - også historie)
 http://www.folkekirken.dk  (Den danske Folkekirke)

23. Illustreret Tidende     
 http://www.illustrerettidende.dk      

24. Ejendomsvurderingen
 http://vurdering.kmd.dk   (Ejendomsvurdering hele Dk)
 http://www.ois.dk   (diverse oplysninger om ejendommene)
 http://gis.aarhus.dk/   (Kort over århus Kommune)

25. Vejledning i slægtsforskning
 http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/
 http://www.slekt.no/nybegynner              (nybegynderkursus på norsk)

26. Norge
 http://www.disnorge.no   (DIS-Norge)
 http://www.dis-norge.no/distreff       (DIStreff - søgning i andres familier)
 http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar   (Digitalarkivet)

27. Sverige
 http://www.dis.se              (DIS-Sverige)
 http://www.abc.se/~disbyt  (Disbyt - søgning i andres familier)
 http://www.rotter.se  (Verdens ældte nettidsskrift for slægtsforskere)
 http://www.genealogi.se    (dagsavis i slægtsforskning)
 http://www.genline.se   (kirkebøger på nettet i køb)
 http://www.abc.se/~m2976/ssff  (Sveriges släktforskarförteckning)
 http://www.dis-syd.m.se/    (Databaser m.m. vedrørende Sydsverige)

28. Slægtsforskning i USA
 http://www.usgenweb.org    (indgang til kilder i USA
 http://www.rootsweb.com/~usgenweb/census   (USA kildeindtastningsprojekt)
 http://www.rootsweb.com/~usgenweb/cen_img.htm (Indscannede folketællinger)

29. Slægtsforskning i Slesvig-Holsten (Tyskland)
 http://ddd.dda.dk     (også slesvig-holstenske folketællinger)
 http://archive.schleswig-holstein.de   (Indgang til arkiver i Slesvig-Holsten)
 http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/ (Slægtsforskning i Slesvig-Holsten)


Offentligt - kan man det ?

30. Tvivlsomme adresser
 http://www.statstidende.dk     (Stævninger)
 http://www.krak.dk     (Detaljerede luftfoto)
 http://skatt.bt.no/     (Skat og formue i Norge)
 http://www.birthday.se     (Fødselsdato i Sverige)