De bevarede tyendeprotokoller for Århus Købstad dækker perioden: 1854-1921

I øjeblikket (pr. 29. sept. 2007) er indtastet 8.146 personer (perioden 1854-66)
Eksempel fra tyendeprotokol ved digital affotografering (år 1855)
Eksempel fra databaseafskrift af samme side i tyendeprotokol (år 1855)

Afskrift af Århus Vejviser 1859 sorteret efter navne eller adresser