Århus Amt
-  sogneopdelt og arkivopdelt
--------
Klik med musen på det ønskede sogn og få link til eller oplysninger om tilhørende lokalarkiv

  Ebeltoft Byhistoriske Arkiv Molsarkivet Galten Kommunes Egnsarkiv Lokalhistorisk Arkiv for Gjern Kommune Grenaa Egnsarkiv Grenaa Egnsarkiv Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger Lokalhistorisk Samling Hammel Hinnerup Egnsarkiv Egnsarkivet i Hørning Langaa Lokalhistoriske Arkiv Lokalarkivet i Mariager Assens Samlingen Egnsarkivet for Udbyneder-Kastbjerg Sogne Midtdjurs Lokalarkiv Nørhald Egns-Arkiv Nørre Djurs Egnsarkiv Odder Lokalhistoriske Arkiv Odder Lokalhistoriske Arkiv Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Tunø Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn Purhus Lokalarkiv Randers Lokalhistoriske Arkiv Rosenholm Egnsarkiv Rougsø Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger Egnsarkivet for Ry Kommune Rønde Egnsarkiv Samsø Egnsarkiv Lokalhistorisk Arkiv (Silkeborg) Fruering-Vitved Egnsarkiv Skanderborg Egnsarkiv Skanderborg Egnsarkiv Sønderhald Egnsarkiv Egnsarkivet for Them Kommune Beder-Malling Egnsarkiv Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling Hjortshøj-Egå Egnsarkiv Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling Lystrup Lokalhistoriske Arkiv Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv Skødstrup Lokalhistoriske Arkiv Solbjerg og Omegns Lokalarkiv Spørring Egnsarkiv Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling Viby Lokalhistoriske Samling Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv Århus Kommunes Biblioteker Lokalhistorisk Samling Sabro Faarup Lokalhistoriske Samling Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne Mårslet Egnsarkiv Hasle Lokalhistoriske Arkiv Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Kommentarer til kort over arkiver

I Danmark er der omkring 450 lokalhistoriske arkiver. Af disse er 60 beliggende i Århus Amt (af 1970). Disse 60 arkiver dækker tilsammen omtrent hele amtet - kun Århus by er uden et egentlig byarkiv/stadsarkiv. Lokalarkiverne er på mange områder meget forskellige bl.a. med hensyn til størrelse, dækningsområde, åbningstider og lign. Nogle arkiver dækker kun et sogn andre flere sogne eller en hel kommune. Nogle har åbent hver dag, mens andre kun har åbent nogle timer et par gange om måneden. Nogle arkiver har ansat personale, mens andre (de fleste) arkiver hviler på frivillig arbejdskraft o.s.v..

Under alle omstændiger kan det for både brugere og givere være svært at finde frem til det rigtige lokalarkiv, og nogle potentielle brugere/givere opgiver utvivlsomt af samme grund. Håber ovenstående overesigt kan reducere "afstanden" til vore lokalarkiver.

Oplysningerne om arkiverne er bl.a. hentet i den nyeste udgave af SLA's "Arkivvejviser" samt "Lokalhistorie i Århus Kommune", der udgives af Lokalhistorisk Samling ved Århus Kommunes Bibliotekers.