747-01
Sønderhald Egnsarkiv
Elmelundsvej 11
Øster Alling
8963  Auning

Tlf:                 86 48 37 84 i åbningstiden
Åbent:            ma 15-21, lukket i december 
Leder:            Minna Christensen (fmd.) 
                      Sandagervej 10
                      Assentoft
                      8900  Randers 
Område:         Sønderhald kommune
Startet:           1977 
Post til:           Leder