727-03
Lokalhistorisk Arkiv for Tunø
8300 Odder

Åbent:            to 14-16
Leder:            Karl Johansen
                      Hovedgaden 72
                      Tunø
                      8300 Odder
Tlf:                 86 55 30 26
Område:         Tunø
Startet:            1982
Post til:            Leder
Tlf. til:              Leder