719-03 
Egnsarkivet for Udbyneder-Kastbjerg Sogne 
Østerbro 13 B
8970  Havndal
Tlf.: 86 47 10 13

Åbent:            to 14-17
Leder:            Folmer Christiansen (fmd.)
                      Lærkebakken 6
                      8970 Havndal 
Tlf:                 86 47 04 18
Fax:                86 47 11 60
E-mail:            Felix@post9.tele.dk
Område:         Udbyneder og Kastbjerg sogne i Mariager Kommune 
Startet:           1992
Post til:           Leder
Tlf. til:             Leder