719-02
Lokalhistorisk Arkiv for Falslev og Vinsblæs sogne
(Assens Samlingen)

Skolegade 5, Assens
9550 Mariager

Åbent:            on 14-16, og 19-21.30, lukket juli
Leder:            Jørgen Andersen 
Tlf:                 98 58 37 37
Kontakt:        Gunvor Bregendahl (fmd.) 
Tlf:                 98 58 38 96
Område:         Falslev og Vindblæs Sogne i Mariager Kommune
Startet:           1980