Linksamling
Holstebro, 26. marts 2015

Almindelige søgninger via nettet

1. Søgemaskiner og søgerobotter
 http://www.google.dk   (verdens mest brugte søgeindgang)


Kirkebøger og Folketællinger

2. Indscannede kirkebøger og folketællinger 
 http://www.arkivalieronline.dk eller pt. https://www.sa.dk/   
       Indexerede kirkebøger på mikrokort http://www.utilis.dk

3. Afskrevne kirkebøger og folketællinger (Kildeindtastninger)
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database = DDD)
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger bl.a. 55.000 vielser)
 http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/    (Ca. 75.000 fødte, døde og viede i København)
 http://www.brejl.dk/beskriv.html    (Erik Brejls udensogns vielser)

4. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 3 mia. personer på verdensplan)
     Indgang til batchnumre
       Eks.
http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8


Andre arkivalier

5. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://www.historie.sydfyn.dk/kildemat/Skrifteprotokoller.htm     (Sydfynske skifter)
 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//familysearch.org/records/collection/2015318/waypoints     (Danske godsarkiver)
 http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf     (Stedregister til Nørrejyske godsarkiver)
------------
 http://www.lklundin.dk/lr/sl2.html     (Forsøgsprojekt om lægdsruller fra Holbæk amt)
 http://www.protokoller.dk/     (Tingbøger, matrikler m.m. fra Himmerland)
 http://www.geltzer.dk/tingbog.php     (Tingbøger fra Sønderjylland)
 http://www.genea.dk/ostjysk/tyendegen.html     (Tyendeprotokoller fra Århus Amt)
      Tyendeprotokoller fra Århus http://www.genea.dk/ostjysk/tyaareks.html
 http://www.wadschier.dk     (Diverse skannede registre)
 http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/sog_i_samlingerne/las_om_samlingerne
     (Registraturer til Statens Arkivers samlinger)

6. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://sub.dis-danmark.dk/digitalekilder/search/default.asp   (indgang til kilder på nettet)


Søgning efter nyere dødsfald

7. Dødsfald
 http://stegemueller.dk/dki/   (Dansk KirkegårdsIndex)
 http://www.dk-gravsten.dk   (Gravsten i hele Danmark)
 http://www.findengrav.dk   (Gravsten i hele Danmark)
 http://www.statstidende.dk   (Dødsfald til skifteretterne)
 http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Doedsfald/Aarhus-Kommunes-Kirkegaarde/Soeg-efter-person-eller-gravsted.aspx
   (ca. 24.000 eksisterende gravsteder på Vestre/Nordre Kirkegård i Århus)
 http://www.aneguf.dk   (Mindst 10 år gamle Dødsfald i Statstidende )
 http://www.afdoede.dk   (Dødsannoncer)
 http://www.infomedia.dk   (Købeadgang: 60 mio. avisartikler - også nekrologer)


Diverse personregistreringer

8. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere)
 http://nygaards-sedler.dk/news.php   (425.000 sedler med jyske personoplysninger)
 http://www.politietsregisterblade.dk/   (Politiets registerblade Kbh. - 1.200.000 personkort)
 http://www.vendelboarkivet.dk/   (130.000 sedler i vendelboarkivet)

Lokalhistorie i forskellige sammenhænge

9. Lokalhistoriske indgange
 http://www.danpa.dk   (Danmark Nationale Privatdatabase)
 http://www.arkiv.dk   (indgang til ca. 550 lokalarkivers registreringer)
 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Menu=Forside&Menu2=Forside_Nyheder   (Aalborg Stadsarkiv)
 http://www.historienshus.dk/   (Odense Stadsarkiv)
         Specielt Odensedatabasen http://www.odensedatabasen.dk
 http://www.eba.esbjergkommune.dk/Default.aspx   (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
         Borgerdatabase m.m. http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx
 http://www.vejlestadsarkiv.dk/   (Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)
         Diverse Vejle-baser http://www.vejlestadsarkiv.dk/Brug-arkivet/Soeg-i-databaser.aspx
 http://www.hovedstadsarkiver.dk   (Arkiverne i hovedstadsområdet)
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
     Indgang til Statens Arkiver indhold https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)
 http://www.landsbyhistorier.dk/om_landsbyhistorier.php     (erindringer fra barndommen)


Slægtsforskningsprogrammer

10. DIS-Danmarks oversigt over slægtsforskningsprogrammer
 http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer

Online:
 http://www.myheritage.dk/   (Online registrering af slægten - Myheritage)
 http://www.geni.com/   (Online registrering af slægten - Geni)

11. Præsentationer på nettet via slægtsprogrammer
 Eksempler på brug af forskellige programmer :
           http://www.famhaugaard.dk/Slaegtsforskning.html     (Flemming Haugaard) - Egne opstillinger og Legacy)
           http://finnholbek.dk/genealogy    (Finn Holbek - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding)
           http://www.gudmand.se    (Jørgen Gudmund Larsen - Legacy)
           http://www.tornoe.dk/    (Christian Wenzel Tornøe - PhpGedview)
           http://www.sm1.dk/s_tree_index.htm    (Ingrid Schmidt - GedPage)
           http://www.rmadsen.dk    (Ruth Madsen - Selvudviklet ?)


Diverse adresser

12. Krabsens stednavnebase
 http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

13. Kort - gamle og nye
 http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm        ("Danmark før og nu")
 http://www.historiskatlas.dk      (Digitalt Danmarkskort med bl.a. lokalhistoriske billeder)
 http://www.digdag.dk    (Administrative inddelinger 1660-2012)
 http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm           (sogne-, herreds- og amtskort)     
 http://www.krak.dk                

14. Ordbøger på nettet 
 http://www.hist.uib.no/kalkar      (Kalkars ordbog - ord 1300-1700)
 http://ordnet.dk/ods      (Største danske ordbog - ord 1700-1950)
 http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/ordbog.pdf    (Slægtsforsknings-ordbog) 

15. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks gamle forum for slægtsforskere)
 http://www.slaegtogdata.dk/forum           (DIS-Danmarks nye forum fra 7/10-2010 for slægtsforskere)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)

16. Udvandring og indvandring
 http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/     (Københavns politis udvandrerprotokoller)
 http://www.ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp     (Vejle-listerne)
 http://www.ellisisland.org    (Indvandring til USA 1892-1924)
 http://www.castlegarden.org    (Indvandring til USA 1830-1892)
 http://content.ancestry.de/iexec/?htx=List&dbid=1068&offerid=0%3a7858%3a0    (Hamburgs lister - kræver abonnement)
 http://www.immigrantships.net     (Skibspassagerlister)
----------
 http://www.ddd.dda.dk/immibas/immibaslink.htm
 http://www.ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html
 http://www.bslf.dk/download.asp#databaser   (Svenskere på Bornholm 1840-1955)

17. Personnavne i Danmark
 http://navn.ku.dk/            (Institut for Navneforskning)
 http://www.dst.dk/navne            (Danmarks Statistik om navne)

18. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.historienshus.dk/topmenu/topmenu%202/livslinjer   (billeder fra hverdagen i Odense)
 http://www.danskebilleder.dk             (billeder fra bl.a. Århus)
 http://www.arkiv.dk      (ca. 1 mio. billeder fra 550 lokalarkiver)   
 http://www.genea.dk/borch      (Portrætfotograf Borch i Århus)   

19. Kursus i gotisk skriftlæsning (norsk kursus)
 http://www.hist.uib.no/gotisk

20. Cyndis liste
 http://www.cyndislist.com     (verdens største portal til slægtsforskning)