Søgninger i DDD Afskrifter af folketællinger på computer har været i gang siden 1980'erne, og med internettets fremkomst er det blevet muligt at gøre disse afskrifter tilgængelige via nettet. 

 • Dansk Demografisk Database (også kaldet DDD) rummer resultaterne
  af Kildeindtastningsprojektet og pt. indeholder ca. 10.000.000 poster fra hele landet. Det er især de ældste folketællinger, som er afskrevet og gjort tilgængelige her. Basen ligger rent fysisk hos Dansk Data Arkiv (DDA) i Odense.
 • Sådan søger man i DDD-indtastningerne
  Man går ind på DDD-hjemmesiden og vælger folketællingerne. Siden kan også findes via Statens Arkiver egen hjemmeside. Bruger man tit hjemmesiden, så er det måske en god ide, at lægge den nedennævnte adresse ind som bogmærke (foretrukne) i sin browser. I den følgende vil jeg trin for trin beskrive, hvordan man skal lave en søgning i DDD.

  Punkt. 1
  Den direkte adresse til de indtastede folketællinger (DDD-siden) er:
  http://ddd.dda.dk/kiplink1.htm
  Her er der en række valgmuligheder, og inden man vælger at foretage en søgning, skal man være opmærksom på, at alt ikke er indtastet endnu. Man bør undersøge om den/de folketællinger (sogne og årgang), man er interesseret i, er indtastede, så man ikke får et misvisende resultat. Det kan gøres på to måder - se punkt. 2A og punkt 2B. (Man kan også klikke sig til punkterne fra DDD-siden med folketællinger)

  Punkt. 2A
  En præcis oversigt i listeform - en "rå" liste - kan findes via udfyldelse af søgeformulareren på adressen:
  http://ddd.dda.dk/asp/oversigtform.asp
  Her udfylder man formularen, så det passer med det man går efter. Mens amterne er lagt ind som valgmuligheder via trekant til højre i feltet, så kan man selv udfylde evt. herred- og sognenavne og folketællingsår, og her er det vigtigt at man staver sogn/herred som i databasen, ellers får man ikke det ønskede svar. En alfabetisk sorteret liste er svaret.

  Punkt. 2B
  Et grafisk overblik over indtastningssituationen lige nu kan også fås via de amtskort, som ligger på adressen:
  http://www.dis-danmark.dk/kipkort
  Her klikker man i kliktabellen på den lille firkant, som svarer til den årgang og det amt, man er intersseret i. Et amtskort dukker så op, som viser hvad der er indtastet eller hvad der er på vej (forklaringer på de benyttede farver ses under Kliktabellen).
  MEN det er faktisk ikke helt identisk med, hvad der er søgbart, da kortene opdateres ugentlig med det, som er indkommet i ugens løb, mens de indkomne folketællinger først lægges på nettet i større "klumper" med en forsinkelse på 1-2 måneder.


  Et klik på f.eks. Randers Amt 1860 giver:

  Punkt. 3
  Selve søgningen i de afskrevne folketællinger i DDD gøres på adressen:
  http://ddd.dda.dk/asp/dddform.asp
  Her udfylder man formularen, så det passer med det man går efter. Mens alder, amter og folketællingsår er lagt ind som valgmuligheder via trekant til højre i feltet, så skal man selv udfylde resten. Her er det meget vigtigt, at man gør det rigtigt, se punkt. 4 - Søgetips

  Punkt. 4 - Søgetips
  a) Husk at alle folketællinger er i princippet afskrevet bogstavret
  b) Vær forberdt på, at stavemåder kan variere meget, og vælg søgningen efter dette.
  c) Der er mulighed for at søge med "joker".

  Tegnet understreg "_" kan bruges til erstatning af netop et bogstav. F.eks. giver "Pe_er" både søgninger på "Peter" og "Peder" i et hug.
  Tegnet procent "%" kan bruges til at ersatte 0,1, 2 eller flere tegn. F.eks. giver søgninger på "La%s" navne som "Las", "Lars", "Laurs" og "Laurits" m.fl.

  d) Der skelnes ikke på store og små bogstaver.
  e) Der søges på den skrevne bogstavskombination, dvs. en søgning på navnet "Hansen" vil også omfatte "Johansen" og "Stephansen". I dette tilfælde kan man løse problemet ved at sætte et blank tegn ind forrest i " Hansen", så bliver "Johansen" og "Stephansen" ikke svarmuligheder.
  f) Udfyld et minimum af felter til at starte med, og begynd med de centrale felter, dvs. navn, alder og "bred" lokalitet. Aldersangivelsen er ofte upræcis, så søg på intervaller. Udfyld ikke erhverv og stilling i husstanden, da det kan være meget svært at gætte på, hvad der evt. er skrevet i disse felter. Hvis blot et af felterne er udfyldt, så det ikke passer med indtastningen, vil man ikke få det ønskede svar frem. Bliver svarmængden for stor og uhåndterlig, så indkreds forespørgselen yderligere, f.eks. ved at søge på mindre geografiske enheder. Der er lagt en spærring ind, så man ikke kan se mere end 100 svar. Det er gjort for at spærre for at uvedkommende tapper basen og for at reducere søgningernes omfang.

  Glem ikke at afskrifterne kan rumme fejl, og opfat dem kun som genveje til originalkilden.