November 2019

( http://www.genea.dk/bibliotek )

1. Søgemaskiner, søgerobotter f.eks.
 http://www.google.dk

   Andre søgemaskiner
       http://www.jubii.dk
       https://www.bing.com       

2. Indscannede kirkebøger og folketællinger m.m. 
 http://www.sa.dk      (Arkivalieronline via Rigsarkivets hjemmeside)
              https://www.sa.dk/find/   (Søg i samlingerne)
       SallData http://ao.salldata.dk      (alternativ indgang)
              http://www.salldata.dk/erindring/      (Erindringsmedaljer 1848-50 + 1864, indekserede)
              http://www.salldata.dk/julin      (Arne Julins registre til københavnske kirkebøger)
       Danske Slægtsforskere http://arkivalielister.dis-danmark.dk/      (alternativ indgang)
              http://bibliotek.dis-danmark.dk/      (slægtsforskerens bibliotek)
   Privat projekt omkring Hammerum Herred
       http://hammerum-herred.dk/news.php

3. Kildeindtastninger
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database)
    Vejledning til søgning deri
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger mm.)
 https://www.brejl.dk/beskriv.html    (Erik Brejls udensogns vielser)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/kirkeboger/kirkebogerindhold.htm    (Nr. Nærå sogns kirkebog - et eksempel)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/nordfynskhistorie/splassen.htm    (Udredning v.hj.a. bl.a. kirkebøger - et eksempel)
 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/29  (Registre til nogle kirkebøger)
 https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/frivillig-paa-rigsarkivet/indtast-arkivalier-hjemmefra/    (Rigsarkivets indtastningsportal)
 https://www.danishfamilysearch.dk/    (Afskrift af ft1906 m.m.)

4. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://www.kkermit.dk/     (Fæsteudd. fra Skanderborg Rytterd. og skifte/fæsteudd. fra Thisted/Århus Amter)
 http://www.pkv.dk/genea/faester/index.html     (Registre til fæste- og skifteprotokoller på Vestlolland)
 http://www.skifteuddrag-bornholm.dk/    (Skifter fra Bornholm)
 http://www.protokoller.dk/    (Skifter, tingbøger, matrikler og retsprotokoller fra Himmerland)
 http://www.folketimidten.dk/borgersoeg.cgi   (Dele af borgerskabsprotokol fra Århus)
 http://www.wadschier.dk   (Registre til bl.a. Skifter, Kirkebøger)
 http://www.faesterogskifter.dk   (DIS-Odenses indgang til udvalgte skifter og fæstere)

5. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://sub.dis-danmark.dk/digitalekilder/search/default.asp   (Kun for medlemmer af "Danske Slægtsforskere")

6. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 3 mia. personer på verdensplan - kun for registrerede brugere)
 https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1607917/waypoints  (borgerlige vielser)

7. Mormonkirkens batch-numre i Familysearch
 http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8   (udvalgte registre til kirkebøger - Danmark, Sverige og Norge)

8. Lokalhistoriske indgange
 http://www.arkiv.dk   (indgang til ca. 550 lokalarkivers registreringer)
 http://www.stadsarkivet.dk/   (Odense Stadsarkiv)
         Specielt Odensedatabasen http://www.odensedatabasen.dk
 http://www.eba.esbjergkommune.dk/Default.aspx   (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
         F.eks. Borgerdatabasen http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx
 http://www.vejlestadsarkiv.dk/   (Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)
         Diverse Vejle-baser http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/personsoegning/
 http://www.nordfynsk.dk   (Hjemmeside om Nordfyn)
 http://www.leonhards-minder.dk/   (H.A. Leonhard Hansens spændende erindringer)
 http://sepper.dk/bojebanden/   (Boyebanden)
 http://www.slagelseleksikon.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front   (Brugerskabt leksikon om Slagelse-egnen)

9. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.fogsgaard.org/   (Enkekassen)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere og prisonfanger dvs. danske og norske krigsfanger i England 1807-1814)
 http://www.genea.dk/ostjysk   (Projekt omkring vandringer i Østjylland)
 http://www.gravsted.dk   (Kendte personers gravsted)
 http://www.findengrav.dk   (Opslagsværk for gravstene)
 http://stegemueller.dk/dki/   (Projekt gravsten)
 http://www.dk-gravsten.dk/index.php   (Linkside til alle Danmarks fotograferede kirkegårde)
 http://www.assistens.dk   (Gravsteder på Assistens Kirkegården - vælg 'Personalhistorie')
 http://www.aneguf.dk/   (Mindst 10 år gamle dødsfald i Statstidende)
 http://www.afdoede.dk/   (Udvalgte bedemænds dødsannoncer efter ca. 2008)
 http://www.byhistorie.dk/   (Dansk Center for Byhistorie - klik på Den digitale byport)
 http://www.marstallere.dk   (Folk fra Marstal)
 http://www.samsoeroots.dk/    (Samsø Slægtsforskning –find dine rødder)
 http://www.politietsregisterblade.dk/  (Københavns Politis 1,2 mio registerblade 1890-1923)
 http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adelsaarbog/0_daa_register.htm  (Register til Dansk Adelsårbog)
 http://www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp  (Nygårds 425.000 sedler)
 http://www.vendelboarkivet.dk/log.php  (Vendelboarkivet 135.000 sedler)
 http://kriminalhistorie.dk  (Fortællinger om kriminelle i 1800-tallet)
 http://danmarkshistorien.dk  (Oversigt over Danmarkshistorien med kilder og kontekst)
 http://www.dodsattester.dk/   (Dødsattester i Danmark til 1940 - igangværende)
 https://lægdsruller.dk/   (her kan du søge og finde lægdsruller i hele landet)
 http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/   (register over fortidsminder med tilhørende arkæologisk litteratur)
 https://arkivalielister.dis-danmark.dk/ksa_begr_vis_reg.php   (navneregister til begravelsesregistre 1861-1940 på Københavns Stadsarkiv)
 https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-arkivet   (Københavns Stadsarkiv - find personer i indtastede kilder)
 https://www.kulturarv.dk/mussam/Forside.action;jsessionid=2C3B381DC6224A6FCE1A699E9ECB7E95
         (Museernes indhold)
 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiske-gallup-meningsmaalinger/   (Gallups meningsmålinger fra 1946-1969)
 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/27   (Rigsarkivets arkivfaglige litteratur)
 https://tidsskrift.dk/   (Digitaliserede tidsskrifter)
 http://bibliotek.dis-danmark.dk/"   (Danske Slægtsforskeres (før DIS-Danmarks) digitaliserede bøger)

10. Udvandring
 https://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/     (Københavns politis udvandrerprotokoller)
 http://www.ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp     (Vejle-listerne)
 http://www.ellisisland.org    (Indvandring til USA 1892-1924)
 https://stevemorse.org/ellis/free.html?port=1849782    (Indvandring til USA 1820-1891)
 http://www.immigrantships.net     (Skibspassagerlister)

11. Indvandrerhistoriske baser
 http://www.ddd.dda.dk/immibas/immibaslink.htm
 http://www.ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html

12. Arkiver
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
      Indgang til Statens Arkiver indhold http://www.daisy.sa.dk     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)
 http://www.dkarkiver.dk   (ODA – organisation Danske Arkiver)

13. Landsdækkende foreninger
 http://www.genealogi.dk
 http://www.slaegtogdata.dk/

14. Digitaliserede bøger
 http://danmarkskirker.natmus.dk/         (14.000 sider fra Danmarks Kirker)
 http://bogen.salldata.dk/data/index.php     ("Vælg kategori"og "Topografi" og se bl.a. 1.-4. udgave af Trap-Danmark)
 https://arkivalielister.dis-danmark.dk/wi_vis_navne.php         (Wibergs præstehistorie)

15. Kort - gamle og nye og topografi
 https://hkpn.gst.dk/        (Historiske kort på nettet)
 http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm           (sogne-, herreds- og amtskort)     
 https://historiskatlas.dk/           (Historisk net-atlas)     
 http://www.digdag.dk    (Administrative inddelinger 1660-2015)
 http://www.krabsen.dk/stednavnebase     (Krabsens base med 58.799 stednavne fra Dk)
 http://www.kb.dk/da/nb/samling/ks/index.html    (Det Kongelige Biblioteks kort på nettet)
 https://da.wikipedia.org/wiki/Statistisk-topografisk_Beskrivelse_af_Kongeriget_Danmark    (Trap Danmark)

16. DIS-Danmarks oversigt over slægtsforskningsprogrammer
 http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer

17. Ordbøger på nettet 
 http://www.hist.uib.no/kalkar      (Kalkars ordbog - ord 1300-1700)
 http://ordnet.dk/ods      (Største danske ordbog - ord 1700-1950)
 http://www.saack.dk/index_ordbog.htm      (Bjarne Saacks ordbog)
 http://eba.esbjergkommune.dk/Files/Files/eba/Links/Ordbog_for_slaegtsforskere.pdf    (Slægtsforsknings-ordbog)

18. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks forum for slægtsforskere)
 http://groups.google.dk/group/dk.videnskab.historie.genealogi/topics?hl=da&lnk      (dk.videnskab.historie.genealogi)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)

19. Personnavne i Danmark
 http://nfi.ku.dk/databaser/            (Institut for Navneforskning)
 http://www.dst.dk/navne            (Danmarks Statistik om navne)

20. Telefonbøger/vejvisere fra Danmark og hele verden
 http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/;    (OCR-behandlede telefonbøger)
 https://bibliotek.kk.dk/kraks-vejvisere-1770-1989/kraks-vejvisere-1770-1989;    (Krak-vejvisere 1779-1989)
 http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/slagelsevejviser.html;    (Vejvisere fra Slagelse 1894-1968)
 http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/linkstilvejvisere.html;    (Link til udvalgte gamle vejvisere)
 https://www.infobel.com/;    (Internationale telefonbøger)

21. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.fynskebilleder.dk   (billeder fra Fyns Stiftstidende)
 http://www.aarhusbilleder.dk             (billeder fra Århus)
 http://www.arkiv.dk      (1,9 mio. billeder fra ca. 500 lokalhistoriske arkiver)   
 http://www.kb.dk/danmarksetfraluften      (Det Kongelige Biblioteks samling af luffoto)   
 https://mfs.dk/sog-i-sofartshistorien/        (M/S Museet for Søfart)
 http://www.dnm.dk/dk/Online_katalog.htm         (Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg)
 http://www.ukendtebilleder.dk       (til fremlysning af ukendte billeder)

22. Kursus i gotisk skriftlæsning
 http://www.hist.uib.no/gotisk      (Norsk kursus i gotisk skrift)
 https://www.sa.dk/elearn/gotisk/default.htm      (Statens Arkivers online-kursus i gotisk skrift)

23. Trykte slægtsbøger
 http://www.statsbiblioteket.dk

24. Cyndis liste
 http://www.cyndislist.com     (verdens største portal til slægtsforskning)  

25. USA og de store amerikanske baser
 https://www.familysearch.org/search/collection/1202535  (SSDI)
 http://www.rootsweb.com                        (frivilligt projekt)
 http://www.familysearch.com                    (Mormonkirken)
 http://www.ancestry.com                     (betalings-søgninger  
 http://www.genealogy.com          
 

-------------------------------------------------------------------------------
Supplerende adresser
-------------------------------------------------------------------------------

26. Folkekirken
 http://www.folkekirken.dk  (den danske Folkekirke)

27. "Vort Sogns Historie"
 http://www.vortsognshistorie.dk

28. Illustreret Tidende     
 http://www.illustrerettidende.dk      

29. Aviser på nettet
 http://www.statstidende.dk            (Statstidende på nettet)
 http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/list
            (Statsbibliotekets/Det Kongelige Biblioteks digitaliserede aviser - ca. 34 mio. sider)

30. Ejendomsvurderingen og ejendomshistorie
 http://vurdering.kmd.dk  (ejendomsvurdering hele Dk)
 http://www.ois.dk  (diverse oplysninger om ejendommene)
 https://www.dingeo.dk  (diverse oplysninger om ejendommene)
 https://weblager.dk/  (byggesager)
 http://www.grundkortfyn.dk  (særlige net-kort vedrørende Fyn)

31. Rigsarkivets vejledning til nye slægtsforskere https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/ny-slaegtsforskning-saadan-kommer-du-godt-gang/

32. Norge
 https://slektogdata.no/   (DIS-Norge)
 https://slektogdata.no/nb/distreff-resultathjelp       (DIStreff - søgning i andres familier)
 http://www.disnorge.no/cms/nybegynner.html              (nybegynderkursus)
 https://www.digitalarkivet.no/  (Digitalarkivet)
 http://www.disnorge.no/gravminner/index.php       (Gravstensregistreringer i Norge)

33. Sverige
 http://www.dis.se              (DIS-Sverige)
 http://disbyt.dis.se/sokindex.htm  (Disbyt - søgning i andres familier - gæste-password: "guest")
 http://www.genealogi.se    (dagsavis i slægtsforskning)
 http://www.abc.se/~m2976/ssff  (Sveriges släktforskarförteckning)
 http://www.svar.ra.se  (Sveriges Rigsarkivs "arkivalieonline/DDD")
 https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/naestved/Links/udland/sverige  (DS link til slægtsforskning i Sverige)

34. Slægtsforskning i USA
 http://www.usgenweb.org    (indgang til kilder i USA
 https://wc.rootsweb.com/   (GEDCOM-database med 800 mio. personer fra hele verden)

35. Slægtsforskning i Tyskland
 http://ddd.dda.dk     (også slesvig-holstenske folketællinger)
 http://archive.schleswig-holstein.de   (Indgang til arkiver i Slesvig-Holsten)
 http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/ (Slægtsforskning i Slesvig-Holsten)