Århus, FOF, 29. oktober 2007

( http://www.genea.dk/ag2007 )

1. Søgemaskiner, søgerobotter f.eks.
 http://www.google.dk

   Andre søgemaskiner
       http://www.jubii.dk
       http://www.yahoo.dk
       http://www.alltheweb.com       

2. Indscannede kirkebøger og folketællinger m.m. 
 http://www.arkivalieronline.dk   (Password fra 27/9-2004)

   Privat projekt omkring Hammerum Herred
       http://www.hammerum-herred.dk

   Registre til indscanningerne (under forberedelse)
       Eks. 1. http://www.carlludvig.dk/ao/
       Eks. 2. http://www.utilis.dk/

3. Kildeindtastninger
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database)
    Vejledning til søgning deri
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger mm.)
 http://www.brejl.dk/beskriv.htm    (Erik Brejls udensogns vielser)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/kirkeboger/kirkebogerindhold.htm    (Nr. Nærå sogns kirkebog - et eksempel)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/nordfynskhistorie/splassen.htm    (Udredning v.hj.a. bl.a. kirkebøger - et eksempel)

4. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://home5.inet.tele.dk/korvej     (Skifter fra Viborg, Århus og Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://knudhaaning.homepage.dk/Slaegtforskning.htm     (Godsskifter fra øen Mors)
 http://www.historie.sydfyn.dk/kildemat/Skrifteprotokoller.htm     (Sydfynske skifter)
 http://home20.inet.tele.dk/vf-home     (Skifte- og fæsteuddrag fra Fyn)
 http://myweb.cableone.net/jopassey/probate.htm     (Skifteuddrag fra bl.a. Hjørring og Holbæk amter)

5. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://www.dis-danmark.dk/digitalekilder   (indgang til kilder på nettet)

6. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 1 mia. personer på verdensplan)
         Vejledning til FamilySearch se her   (A.M. Krogh-Thomsens vejledning)
   Indgang til batchnumre
       Eks. http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8

7. Samsøgning (søgning i flere baser på en gang - sognenavne)
 http://www.dis-danmark.dk/amt-herred-sogn   (søgning på sognenavne)

8. Lokalhistoriske indgange
 http://www.danpa.dk   (Danmark Nationale Privatdatabase)
 http://www.noks.dk   (Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase)
 http://www.aalborg.dk/Borgerportal/Serviceomraader/Kultur+og+Fritid/Kultur/Arkiver/default.htm   (Aalborg Stadsarkiv)
 http://www.odense.dk/Topmenu/By-Miljø/Stadsarkivet.aspx   (Odense Stadsarkiv)
         Specielt Odensedatabasen http://www.odensedatabasen.dk
 http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk   (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
         Specielt Borgerdatabasen http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/borgerdatabasen.htm
 http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp   (Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)
         Diverse Vejle-baser http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp?what=dblist
 http://www.hovedstadsarkiver.dk   (Arkiverne i hovedstadsområdet)
 http://www.arbimus.dk   (Danmarks Kulturhistoriske Søgedatabase)
 http://sepper.dk/bojebanden.php   (Bojebanden)

9. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.fogsgaard.org/glenkekasse/   (Enkekassen)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere)
 http://www.danes-in-argentina.dk   (Danskere i Argentina)
 http://www.genea.dk/ostjysk   (Projekt omkring vandringer i Østjylland)
 http://www.gravsted.dk   (Kendte personers gravsted)
 http://stegemueller.dk/dki/   (Dansk KirkegårdsIndex)
 http://www.assistens.dk   (Gravsteder på Assistens Kirkegården - vælg 'Personalhistorie')

10. Udvandring
 http://www.emiarch.dk     (Københavns politis udvandrerprotokoller)
 http://www.aalborg.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp     (Vejle-listerne)
 http://www.ellisisland.org
 http://www.ltyr.hamburg.de/index.do?ok=19105    (Hamburgs lister - koster penge)
 http://www.immigrantships.net     (Skibspassagerlister)

11. Indvandrerhistoriske baser
 http://ddd.dda.dk/immibas/immibas2.asp
 http://ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html

12. Arkiver
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
      Indgang til Statens Arkiver indhold http://www.daisy.sa.dk     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)

13. Landsdækkende foreninger
 http://www.genealogi.dk
 http://www.ssf.dk
        F.eks. Slægtshistorisk Forening, Odense med bl.a. oplysninger om Odenseprojektet og
        Linksamling ved Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
 http://www.dis-danmark.dk

14. Indgang til ca. 300 slægtsforskeres egne hjemmesider
 http://www.dis-danmark.dk/medlhjem/list_medlemmer_alpha.asp

15. Kort - gamle og nye
 http://www.kms.dk        ("Danmark før og nu")
 http://www.dis-danmark.dk/kort.htm           (sogne-, herreds- og amtskort)     
 http://www.krak.dk                

16. DIS-Danmarks oversigt over slægtsforskningsprogrammer
 http://www.dis-danmark.dk/program/program.asp

17. Ordbøger på nettet 
 http://www.hist.uib.no/kalkar      (Kalkars ordbog - ord 1300-1700)
 http://ordnet.dk/ods      (Største danske ordbog - ord 1700-1950)
 http://www.dsn.dk/it-dansk    (IT-ordbog)
 http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/Ordbog%20for%20slægtsforskere.pdf    (Slægtsforsknings-ordbog) 

18. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks forum for slægtsforskere)
 http://groups.google.dk/groups?hl=da&lr=&group=dk.videnskab.historie.genealogi      (dk.videnskab.historie.genealogi)
 http://www.anetavlen.dk 
 http://boards.ancestry.com/mbexec/board/an/localities.scan-balt.denmark.general    (engelsk)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)

19. Personnavne i Danmark
 http://hum.ku.dk/navnef            (Institut for Navneforskning)

20. Telefonbøger/vejvisere fra hele verden
 http://www.infobel.com/teldir/teldir.asp?page=/eng

21. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.livslinier.dk/index1.htm   (billeder fra hverdagen i Odense)
 http://www.danskebilleder.dk             (billeder fra bl.a. Århus)
 http://www.lmu.livjm.ac.uk/DanishTravellers      (billeder af 600 danske udvandrere)
 http://www.aalborg.dk/tonnies      (Tønnies billeder)   

22. Kursus i gotisk skriftlæsning (norsk kursus)
 http://www.hist.uib.no/gotisk

23. Trykte slægtsbøger
 http://www.statsbiblioteket.dk
 http://www.fkb.dk/page360.asp      (Frederiksberg Biblioteks samling af slægtsbøger)

24. Cyndis liste
 http://www.cyndislist.com     (verdens største portal til slægtsforskning)  

25. USA og de store amerikanske baser
 http://ssdi.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi  (SSDI)
 http://www.rootsweb.com                        (frivilligt projekt)
 http://www.familysearch.com                    (Mormonkirken)
 http://www.ancestry.com                       
 http://www.genealogy.com          
 

-------------------------------------------------------------------------------
Supplerende adresser
-------------------------------------------------------------------------------

26. Den ny kirkebog og folkekirken
 http://www.dnk.dk    (Vedr. ny elektronisk kirkebog - også historie)
 http://www.folkekirken.dk  (den danske Folkekirke)

27. "Vort Sogns Historie"
 http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/index.html

28. Illustreret Tidende     
 http://www.illustrerettidende.dk      

29. Statistik over personnavne
 http://www.dst.dk/Statistik/Navne.aspx            (Danmarks Statistik)

30. Ejendomsvurderingen
 http://vurdering.kmd.dk   (ejendomsvurdering hele Dk)

31. Guidede ture i slægtsforskning
 http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/

32. Norge
 http://www.disnorge.no   (DIS-Norge)
 http://www.dis-norge.no/distreff       (DIStreff - søgning i andres familier)
 http://www.slekt.no/nybegynner              (nybegynderkursus)
 http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar   (Digitalarkivet)

33. Sverige
 http://www.dis.se              (DIS-Sverige)
 http://www.abc.se/~disbyt  (Disbyt - søgning i andres familier)
 http://www.genealogi.se    (dagsavis i slægtsforskning)
 http://www.genline.se   (kirkebøger på nettet i køb)
 http://www.stadskartan.se/start/ortsokning.asp   (kort, hvor man kan zoome ind)
 http://www.abc.se/~m2976/ssff  (Sveriges släktforskarförteckning)

34. Slægtsforskning i USA
 http://www.usgenweb.org    (indgang til kilder i USA
 http://www.rootsweb.com/~usgenweb/census   (USA kildeindtastningsprojekt)
 http://www.rootsweb.com/~usgenweb/cen_img.htm (Indscannede folketællinger)

35. Slægtsforskning i Tyskland
 http://ddd.dda.dk     (også slesvig-holstenske folketællinger)
 http://archive.schleswig-holstein.de   (Indgang til arkiver i Slesvig-Holsten)
 http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/ (Slægtsforskning i Slesvig-Holsten)