Slægtshistorisk Forening Århus, 12. marts 2007

( http://www.genea.dk/aarhus2007 )

1. Søgemaskiner, søgerobotter f.eks.
 http://www.google.dk


Afskrifter og registre

2. Kildeindtastninger
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database)
    Vejledning til søgning deri
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger mm.)
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.statstidende.dk    (Dødsfald via skifteretten - seneste 5 år)
 http://stegemueller.dk/dki/   (Dansk KirkegårdsIndex)
 http://www.afdoede.dk    (Privat firma samler nekrologer fra bedemænd - start efteråret 2006 )

3. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 1 mia. personer på verdensplan)
         Vejledning til FamilySearch se her   (A.M. Krogh-Thomsens vejledning)
   Indgang til batchnumre
       Eks. http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8

4. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/d4/dprob     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://home5.inet.tele.dk/korvej     (Skifter fra Viborg, Århus og Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://knudhaaning.homepage.dk/Slaegtforskning.htm     (Godsskifter fra øen Mors)
 http://www.historie.sydfyn.dk/kildemat/Skrifteprotokoller.htm     (Sydfynske skifter)
 http://home20.inet.tele.dk/vf-home     (Skifte- og fæsteuddrag fra Fyn)


Slægtshistoriske kilder lagt på nettet

5. Indscannede kirkebøger og folketællinger m.m. 
 http://www.arkivalieronline.dk   (Password fra 27/9-2004)
   Privat projekt omkring Hammerum Herred
       http://www.hammerum-herred.dk
   Registre til indscanningerne (under forberedelse)
       Eks. 2. http://www.utilis.dk/

6. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://www.dis-danmark.dk/digitalekilder   (indgang til kilder på nettet)


Hjælp og kontakter over nettet

7. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks forum for slægtsforskere)
 http://groups.google.dk/groups?hl=da&lr=&group=dk.videnskab.historie.genealogi      (dk.videnskab.historie.genealogi)
 http://www.anetavlen.dk 
 http://boards.ancestry.com/mbexec/board/an/localities.scan-balt.denmark.general    (engelsk)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)
 http://www.disnorge.no/distreff/?land=dk&SetLanguage=DAN      (DIS-Træf)


Net-kurser for slægtsforskere

8. Netbaserede kurser for slægtsforskere
 http://www.sa.dk/sa/elearn/default.htm    (Statens Arkivers nye e-learningskursus)
 http://www.hist.uib.no/gotisk    (norsk kursus i gotisk skriftlæsning)
 http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/igang/index.htm    (Hjemmesiden "På Sporet af Slægten")


Præsentation af sit slægtsarbejde på nettet

9. Indgang til ca. 300 slægtsforskeres egne hjemmesider
 http://www.dis-danmark.dk/medlhjem/list_medlemmer_alpha.asp-------------------------------------------------------------------------------
Supplerende adresser
-------------------------------------------------------------------------------

10. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.fogsgaard.org/glenkekasse/   (Enkekassen)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere)
 http://www.danes-in-argentina.dk   (Danskere i Argentina)
 http://www.genea.dk/ostjysk   (Projekt omkring vandringer i Østjylland)

11. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.livslinier.dk/index1.htm   (billeder fra hverdagen i Odense)
 http://www.danskebilleder.dk             (billeder fra bl.a. Århus)
 http://www.lmu.livjm.ac.uk/DanishTravellers      (billeder af 600 danske udvandrere)
 http://www.aalborg.dk/https/tonnies/sogning.asp      (Tønnies billeder)   

12. Arkiver
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
      Indgang til Statens Arkiver indhold http://www.daisy.sa.dk     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)

13. Landsdækkende foreninger
 http://www.genealogi.dk
 http://www.ssf.dk
        F.eks. Slægtshistorisk Forening Århus Bl.a. med indgang til gader/kirker
        Linksamling ved Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
 http://www.dis-danmark.dk